Estimació de càlcul de plusvàluesFalten camps per omplir
Valor Cadastral 0,0
Número Mesos0
Número de Anys0
Coeficient 0,0

Mètode Objetiu

B.Imp=Valor Sol * coef0,0

Mètode Real/Directe

B.Imp=(Valor venda-Valor adquisició) * (Valor Sòl/Valor Cadastral)0,0

Resultat

Mètode més avantatjós
Tipus de Gravamen0,0
Quota Tributària = Base Imponible * Tipus Gravamen0,0